Venda Vaníčková

sebeprezentační trénink
motivační konzultace

(+420) 724 352 160
vv@autentik.cz
facebook, linkedin

šperky

Venda Vaníčková

sebeprezentační trénink
motivační konzultace

Trénuji individuální klienty i skupiny ve vědomé sebeprezentacimluveném projevu, nonverbalitě a kultuře odívání. Naučí se lépe zvládat různé situace. Využívám patnáctileté zkušenosti s vizážistikou, stylistikou, choreografií a hudebním vzděláním. Spolupracuji s fotografy a umělci.

Podporuji klienty ve vyjádření toho nejlepšího v sobě — vlastním a vědomým způsobem. Autenticitu vnímám jako originální projev, kterým světu představujeme svou osobnost.

Při tréninku sebeprezentace procvičujeme mluvený projev, práci s dechem, vyslovování, znělost hlasu, přednes a nonverbální projevy včetně vědomého přístupu k vlastnímu vzhledu.
Trénink sebeprezentace obsahuje teoretické informace, nácvik a praktická doporučení.

Na začátku individuálního tréninku určíme témata, která Vás zajímají, stanovíme rozvrh setkání a jejich cílů. K osvojení získávaných dovedností doporučuji šestihodinový cyklus.
Cena za setkání v délce 60 minut je 600 korun. Na ně mohou navazovat další setkání, která budou rozvíjet získané dovednosti, nebo se zaměříme na nová témata — dle konkrétního zadání formou motivační konzultace.

(+420) 724 352 160
vv@autentik.cz
facebook, linkedin

sídlo firmy:
K Sadu 754/2b
182 00 Praha 8
Česká republika
IČ 71934659

šperky

© 2006-2019 autentik. Kód Dynaptis, grafika a video Radek Pokorný, kamera Vlastimil Jaroš. Informace o zpracování osobních údajů